Referat fra styremøte 8.04.2021 i Hornemansgården, Trondheim

Referat fra styremøte 08.04.2021 i Hornemansgården, Trondheim

Til stede: Ola Lilleøkdal, Liv Berg, Solfrid Rian, Lisbet Stenbro, Solfrid Anna Bäcklund, Vigdis Hassel, Solbjørg Saltvik

Forfall: Alfhild Granmo

Sakliste

Sak 6/21 Innkalling, sakliste og referat fra styremøte 22.02.21 ble godkjent.

.

Sak 7/21 Årsmøte 2021

Pga. smittevernreglene må årsmøtet dessverre utsettes. 

Ny dato når situasjonen endrer seg. 

Sak 8/21 Søknad fra Hornemansringen Seniordans om støtte til nybegynnerkurs

Saken utsettes og behandles på et senere møte.

Sak 5/21 Eventuelt

Vi håper og tror at det blir kurs/dans igjen. 

Så snart det blir satt opp kurs, vil vi sende informasjon til alle ringene.

Trondheim, 08.04.2021

Solbjørg Saltvik