Referat fra styremøte 4.10.2021. Hornemansgården, Trondheim

Referat fra styremøte 04.10.2021 i Hornemansgården, Trondheim

Til stede: Erna O. Tangvik, Liv Berg, Solfrid Anna Bäcklund, Vigdis Hassel, Ragnhild Fjøsne, Solbjørg Saltvik

Forfall: Lisbet Stenbro

Sakliste

Sak 16/21 Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra 18.08.21

Godkjent

Sak 17/21 Referatsaker

  • Motivasjonstilskudd

Det er søkt om tilskudd for dansetreffet på Lerkendal. Positiv tilbakemelding.

  • Agdenes seniordans 10 år. Leder og nestleder deltar. Bordflagg kjøpt som gave.
  • Ingen fra Seniordans Trøndelag Sør skal delta på årsmøtet til Seniordans Norge. 
  • Gladringen kommer i A5 format. Kommer i november.

Sak 18/21 Evaluering av dansetreffet på Lerkendal 27.-29. august 2021

Dansen og det tekniske opplegget fungerte etter forventningene. 

Maten var under enhver kritikk. Alle deltakerne har fått refundert et beløp for maten.

Sak 19/21 Danseledertreff i februar 2022

Flere lokaliteter blir vurdert. 

Sak 20/21 Samarbeidsmøte med styret i Seniordans Trøndelag Nord

De ønsker møte med oss. 

Foreslått dato 22. november i Trondheim. 

Sak 21/21 Eventuelt

  • Varamedlemmene skal møte på styremøtene. Varamedlemmene får samme godtgjøring som de andre medlemmene, forutsatt at de møter. 

 

Trondheim, 4. oktober 2021

Solbjørg Saltvik