Referat fra styremøte 18.08.2021 i Hornemansgården, Trondheim

Referat fra styremøte 18.08.2021 i Hornemansgården, Trondheim

 

Til stede: Erna O. Tangvik, Liv Berg, Solfrid Anna Bäcklund, Vigdis Hassel, Solbjørg Saltvik

Forfall: Lisbet Stenbro, Ragnhild Fjøsne

 

Sakliste

Sak 11/21 Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra 08.04.21

Godkjent

Sak 12/21 Hva gjør vi med gamle regnskapspermer?

Regnskapsbilag oppbevares 10 år tilbake i tid. Bilag eldre enn det makuleres etter gjennomgang.

Sak 13/21 Dansetreffet på Lerkendal

68 personer påmeldt. Har ikke mottatt påmeldingsliste med navn fra Peer Gynt ennå.

Viktig med god avstand mellom danserne. Vi kommer ikke til å bruke «pinner». Skal ikke ha danser der vi bytter partner.

Danseledere og deres assistenter får honorar på kr 1.000 hver.

Motivasjonstilskudd: Leder sender søknad om tilskudd. Max tilskudd  kr 3.000.

Sak 14/21 Besøk av styrerepresentanter hos danseringene

Vi fortsetter besøksrunden.

Vigdis og Erna besøker Orkdal og Agdenes. Liv og Solbjørg besøker Byneset og Selbu.

Sak 15/21 Eventuelt

Leder ønsker ikke fullmakt på regionstyrets bankkonto.

Årsmøtet i Senior Dans Norge utsatt

Lisbet Stenbro overtar regionstyrets PC.

Gladringen: Solbjørg sender en henstilling til Seniordans Norge om å beholde Gladringen i papirutgave.

Planleggingsmøte med Seniordans Trøndelag Nord. Vigdis tar kontakt med dem for å få til et møte.

Danseledertreff 2022, foreslås første helga i februar 2022.

Neste styremøte 4. oktober 2021 kl 10.45.

 

Trondheim, 18.08.2021

Solbjørg Saltvik