Referat fra styremøte 22.02.2021 i Hornemansgården.

Referat fra styremøte 22.02.2021 i Hornemansgården, Trondheim

 

Til stede: Ola Lilleøkdal, Liv Berg, Solfrid Rian, Lisbet Stenbro, Solfrid Anna Bäcklund, Vigdis Hassel, Solbjørg Saltvik

Forfall: Alfhild Granmo

 

Sakliste

Sak 1/21 Innkalling, sakliste og referat fra styremøte 07.12.20 ble godkjent.

Sak 2/21 Corona-situasjonen

Vaksinasjonen er godt i gang.

Sak 3/21 Årsmøte 2021

Årsmøtet planlegges holdt i Ilen Menighetshus som i fjor.

Coronasituasjonen gjør det vanskelig å fastsette  dato, men torsdag 22. april kl. 11.00 foreslås som dato. 

Frist for innkomne forslag settes til 31. mars.

Dagsorden for årsmøtet fastsettes senere.

Ola Lilleøkdal leder årsmøtet.

Solfrid Rian og Solbjørg Saltvik er mottakskomité, herunder opptelling av stemmeberettigede. 

Liv Berg bestiller mat til årsmøtet.

Sak 4/21 Neste møte 08.04.2021 kl 10.45

For å behandle innkomne forslag.

For oppdatering av coronasituasjonen.

Sak 5/21 Eventuelt

Valgkomiteens forslag

Forslaget tas til etterretning.

Dagpakke kurs

Regionen fortsetter å dekke dagpakken for kursdeltakere på kurs i regi av Seniordans Norge. 

Trondheim, 22.02.2021

Solbjørg Saltvik