Markering av frivillighetens år.

Seniordans Trøndelag Sør hadde sitt årlige høst-treff på Røros Hotell 26-28. august. 80 dansere deltok.

Seniordans Trøndelag Sør hadde sitt årlige høst-treff på Røros Hotell 26-28. august. 80 dansere deltok. Siden det er Frivillighetens år, ville vi markere dette. Etter mal fra opptoget på Landsstevnet på Lillehammer laget vi et miniopptog som startet ved Røros kirke klokken 14.00.  Toget gikk nedover Kjerkgata. Vi leide inn Røros janitsjarmusikk til å gå først i toget. Bak gikk seniordanserne, noen med banner og plakater. Det et var strålende sol, og mange tilskuere vinket og tok bilder. Opptoget endte ved en innleid platting med høyttaler-anlegg.

Vigdis Hassel åpnet med følgende: Seniordanserne er med for å markere Frivillighetens år. Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid. Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere er invitert med, til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten. Øke kjennskap og annerkjennelse og få flere med. Året er forankret i regjeringens frivilligmelding. Seniordans er frivillig arbeid og vi ønsker oss mange flere dansere. Vi ønsker alle velkommen inn i seniordansen.

Så ble det dans både på plattingen og i gata. Det var stor stemning blant dansere og publikum.

Dette ble dekket av Rørosavisene Fjell-ljom og Arbeidets Rett. Det ble også et innslag på NRK, Midtnytt. Mediene la vekt på frivillighet, helsegevinst og trivsel.

Vi danset fra lunsj fredag til etter lunsj søndag. Til sammen med utedansen ble det 14 timer med seniordans. Alle var godt fornøyd med arrangementet.

Med hilsen fra Erna Onsøien Tangvik