Referat fra styremøte 23.09.20


Referat
fra styremøte 23.09.2020 i Hornemansgården, Trondheim

Til stede: Ola Lilleøkdal, Liv Berg, Solfrid Rian, Lisbet Stenbro, Vigdis Hassel, Solbjørg Saltvik

Forfall: Alfhild Granmo og Solfrid Anna Bäcklund

 

Sakliste

Sak 24/20 Innkalling, sakliste og referat fra styremøte 13.08.2020 ble godkjent, men med merknad om at referatet må korrigeres på hjemmesida

Sak 25/20 Fellesmøte med Trøndelag Nord

Det planlagte fellesmøtet med Trøndelag Nord måtte dessverre avlyses pga. få påmeldte fra Nord.

Sak 26/20 Dansetreff og ledersamling

  I 2021 planlegges det kun ett treff; Regionens dansetreff. Dvs at det ikke blir eget danseledertreff i 2021.                   

 Vi vil avgjøre senere hvordan det blir i 2022, mye vil avhenge av pandemien. 

 Når det gjelder dansetreffet i 2021, vil dette mest sannsynlig bli arrangert på Scandic Hotel Lerkendal fredag-søndag 27.-29.august 2021          Dette vil vi komme tilbake til.          

 Sak 27/20 Høstens samling for danseledere og ringledere                       

  Ref. Sak 7/20.                        

Tidligere år har danseledere og ringledere vært invitert til felles samling i Trondheim. Dette gjør vi nå en vri på, og vil besøke    alle ringene på deres hjemmebane i løpet av en to-års periode.                        

 Informasjon er sendt pr e-post til alle ringlederne, og vi vil ta kontakt når tiden nærmer seg for besøk. 

Sak 28/20 Eventuelt

  SKT (Studieforbundet for kultur og tradisjon) øker tilskuddet fra kr 100 til 125 pr. tid. 

   Dette gjør de fordi de ønsker å støtte lag og organisasjoner i en sårbar periode.

   De gir ekstra tilskudd dersom vi får med innvandrere i ringene. 

Regionledermøte

  Neste regionledermøte blir 8.-9. mars 2021.

Neste styremøte blir mandag 19. oktober kl. 10.45 i Hornemansgården, rom 3.

 

Trondheim, 24.09.2020

Solbjørg Saltvik