Referat fra styremøte 07.12.2020

Referat fra styremøte 07.12.2020 i Hornemansgården, Trondheim

Til stede: Ola Lilleøkdal, Liv Berg, Solfrid Rian, Lisbet Stenbro, Solfrid Anna Bäcklund, Vigdis Hassel, Solbjørg Saltvik

Forfall: Alfhild Granmo

 

Sakliste

Sak 29/20 Innkalling, sakliste og referat fra styremøte 23.09.2020 ble godkjent.

 

Sak 30/20 Hjemmesida

Regionens hjemmeside er blitt ny. Referat fra styremøtene vil fortsatt bli publisert her. Dersom danseringene har stoff som de ønsker skal legges ut på denne hjemmesida, skal Lisbet Stenbro kontaktes, tlf. 932 65 250.

Hver dansering har også egen hjemmeside under Seniordans Norge. Den enkelte ring har ansvar for oppdatering her. Det er spesielt viktig at det er registrert riktig antall dansere i ringen, og at navn og epostadresse til ringleder er riktig. 

Her også er riktig person å kontakte dersom noe er uklart: Lisbet Stenbro, tlf . 932 65 250.

 

Sak 31/20 Besøk hos danseringene

Planen er at alle danseringene skal få besøk fra styret i løpet av en to-års periode. Koronapandemien har gjort at gjennomføringen har gått litt tregt. Men vi har hittil besøkt følgende ringer: 

Kvålsringen, Gauldal Rounds-dans, Budal seniordans, Horg Gladdans, Rissa seniordans, Klæburingen, Gla’dansen i Bjugn, Brekstad seniordans, Malvik seniordans (20-års jubileum), Go’foten (Trondheim), Ranheim seniordans, Saupstad seniordans, Hornemansringen seniordans, Agdenes seniordans.

 

Sak 32/20 Kurs

Før man kan arrangere kurs igjen, må det godkjennes av Seniordans Norge. Det er flere kurs vi mener kan arrangeres, bl.a. Grunnkurs I og II.

Regionstyret sender e-post til SN, og håper å få godkjenning. 

 

Neste styremøte blir mandag 25. januar 2021 kl. 10.45 i Hornemansgården, rom 5.

 

Trondheim, 07.12.2020

Solbjørg Saltvik