Styremøte

Referat fra møte i Seniordans Norge, region Hedmark 2.9.2020

Tilstede: Ingrid Maurstad Tuko, Kåre Opheim, Willy Lindemark, Solfrid Sofia Strønen, Marie Marthinsen og utdanningsleder Asta Opheim

Forfall: Jon Holm Lillegjelten

Sak 10/20: Referat fra forrige møte ble godkjent

Sak 11/20: Korona, hva gjør vi?

Alle kurs blir avlyst i 2020 i henhold til skriv fra Seniordans Norge.

Sak 12/20: Økonomi.

Bankkontobeholdningen er pr i dag på kr126907,85. I tillegg ventes momskompensasjon, som blir utbetalt i november/desember. Utgifter er nå kun reise-, møteutgifter.

Sak13/20: Danseledertreff.

Danseledertreffet var avlyst i fjor, men er nå planlagt til 23-24.januar-21. Kåre har innhentet tilbud fra Scandic Elgstua, Elverum. Han sender ut informasjon, med priser og påmeldingsskjema. Dette blir sendt til gruppelederne, som kan formidle videre. Hvis det skulle bli aktuelt med avbestilling, må han også finne ut fristen for å gjøre det uten å måtte betale. Invitasjonen sendes ut i høst, med påminnelse senere.

Sak 14/20. Regiontur.

Regiontur er planlagt 7-10.juni -21. Kåre har vært i kontakt med Storefjell, og sender ut informasjon, invitasjon, påmeldingskjema. Dette blir også sendt ut i oktober, men med påminnelse senere. Han undersøker også busstransport, både pris og forsikring.

Sak 15/20. Eventuelt.

  • Willy: ang Solbakken. De har ikke betalt kontingent inn til Seniordans Norge, må purres på. De er ikke flere enn 5-6 dansere. De ble invitert til å bli med i Huggall Seniordans, Nord- Odal. Usikkert hvordan det blir med dem.
  • Utdanningsledertreffet ble avholdt 24.-26.8 -20. Der ble det dansa inn en DVD til grunnkurs 2. 3 ektepar dansa inn den, så den kommer!

Det ble også brukt enkle line-danser. De skal etter hvert settes sammen til kurs, men det kommer ingen DVD i linedans foreløpig.

Så nykommeren: “pinnedans”! P.g.a. bestemmelsene om avstand mellom danserne, ble det prøvd ut 60cm lange pinner som man holdt i på hver sin side. Mange syntes dette var en veldig god, og morsom, måte å kunne gjennomføre dans på.  Mange grupper er allerede i gang med å kutte opp og male pinner i rødt og blått.

  • Kåre tok opp spørsmål fra Jon om det kan være mulig å holde nettmøter. Vi diskuterte litt positive og negative sider ved det, men ble vel enige om å gi det en sjanse, i hvert fall noen ganger, selv om ikke alle er helt komfortable med det.

 

Møtet hevet kl12.50

Nytt møte 28.10 kl 11.00, hos Solfrid S Strønen, Alf Prøysensvei 90, Hamar

Solfrid S Strønen referent