Styremøte SN Region Hedmark 15.08.2023

Styremøte i Seniordans Norge region Hedmark, 15.08.23 kl. 11.15.

Tilstede: Kåre Opheim, Willy Lindemark, Kirsten Hybel Paulsen, Lillian Bekkevoll, Solfrid Sofia Strønen og utdanningsleder Asta Opheim.
Forfall: Torill Wardenær.
Sak 20/23: Referat fra forrige møte. Godkjent.
Sak 21/23: Regionsamling.
Vi har tidligere snakket om å ha en regionsamling i Trysil. Har ikke fått undersøkt muligheter ennå, kan komme tilbake til dette senere. Uansett blir det ingen samling før til neste år. Vi har også diskutert mulighet for en litt lengre samling på Solbakken folkehøyskole, etter at elevene der er ferdig i mai/juni. Willy sjekker om det kan la seg gjøre, pluss pris etc. Vi tenker 4-5 dager, og med diverse aktiviteter og utflukter. Flere forslag til dette, endelig program utarbeides senere.
Sak 22/23: Kurs
28.10.23: ISDC 2023 på ungdomsskolen i Brumunddal. Kurset er åpent for alle som har lyst å være med. Fine danser !
04.11.23: Sittedanskurs, samme sted.
Senere blir det kurs i DK21, men først vil Asta holde kurs i DK20 i nordregionen.
Asta har sendt melding til gruppene i Gudbrandsdalen, Vest-Oppland og Lillehammer. Hun oppfordrer sterk til å komme på kurs i Brumunddal i høst, ettersom det ikke finnes utdanningsleder i regionen.
Sak 23/23 : Økonomi.
Saldo 141944,67.
Søknad om midler fra Erasmus. Ikke helt enkelt å få midler derfra. Det må søkes på forhold til helt konkrete ting/aktiviteter, og det må være flere land involvert. Kan eventuelt søke om midler til sommersamlingen på Solbakken, hvis den blir aktuell. Da må vi i tilfelle invitere ett eller flere naboland.
Sak 24/23: Ny bøyle
Det trengs ny bøyle til musikkanlegget. Koster ca. kr 2.000, det må selvsagt bevilges.
Sak 25/23: Eventuelt.
Kåre ønsker innspill fra styremedlemmene på saker som kan gjøres på regionnivå. Alle må tenke seg grundig om
Kanskje prøve å starte nye grupper? På Rena ? – andre steder ?

Møtet avsluttet kl. 12.45.
Nytt møte 28.09.23 kl.11.00 i Gjøkvegen 18, Brumunddal.
Ref: S. S. Strønen