STYREMØTE i SENIORDANS NORGE, region Hedmark 06.03.2024

Region Hedmark

Org.nr. 993558959

STYREMØTE i SENIORDANS NORGE, region Hedmark 06.03.2024

Til stede: Kåre Opheim, Willy Lindemark, Solfrid S. Strønen, Kirsten H. Paulsen, Lillian Bekkevoll, Torill Wardenær (Zoom)og utdanningsleder Asta Opheim.

Sak 13/24: Referat fra styremøtet 13.2. Godkjent.

Sak 14/24: Regionssamling. Diskusjon om hvor regionssamlingen skal holdes:

 1. Milepelen, Sand i Odalen. Fint og praktisk sted, men langt å reise for dem fra Nord-fylket.

2. Frichs, Olrud, Hamar. Der har vi fått et tilbud om pris, men det må undersøkes om danselokalet kommer i tillegg til den oppgitte prisen.

3. Wood Hotell og Teatersalen i Brumunddal.

Kåre undersøker videre, og vi kommer tilbake til dette på neste møte.

Sak 15/24: Økonomi.

U.O.

Sak16/24: Nytt fra gruppene.

Torill, (Tolga): Os er lagt på is. Tynset skal ha årsmøte i kveld (6.3.), blir antagelig nedlagt. I Tolga blir flere smågrupper slått sammen, de skal bl a. danse i kirker 14.4. og 21.4. De regner da med å bli ca 12-14 dansere. Men alt er usikkert, og de vet ikke hvor lenge de kan holde det gående.

Pr 15.2.2024 hadde Region Hedmark198 medlemmer fordelt på 10 grupper:

Hamar Seniordans Velferden: 20

Løten Seniordans: 16

Eidskog Seniordans: 18

Kongsvinger Seniordans: 12

Brandval Seniordans: 12

Glad-dansen i Brumunddal: 58

Huggal, Odalen: 17

Tolga : 6

Koppang Seniordans: 19

Trysil Seniordans: 20

Willy (Huggal): Har fått 4-6 nye medlemmer nå. En gruppe seniordansere møtte opp på trimdansen, (vanlig pardans), fant seg et “hjørne” og danset seniordans og fikk vist seg frem der. Flere av de andre danserne ble interesserte, og to par har prøvd seg nå! Godt fremstøt!😊

Sak 17/24: Kurs.

  • Nybegynnerkurs lørdag 9.3.i Brumunddal. Korte danser med god musikk!
  • Sittedans i Trysil 13.3.
  • Planlagt sittedans i Brumunddal, men ingen påmeldte.

Foreløpig er det ingen planlagte kurs til høsten. Kanskje vil det komme et tilbud om kurs på DK21.

Visningskveld blir i Brumunddal 18.10.

Sak 18/24: Valgkomite.

Valgkomiteen lyktes ikke i å få nye medlemmer til ny valgkomite på årsmøtet. Willy tilbyr seg til å skaffe 1 medlem i sørfylket, og Torill kan høre litt rundt i nord.

Sak 19/24: Eventuelt. Ingen saker.

Møtet avsluttet 12.35.

Nytt møte onsdag 24.4.24 kl 11

Ref: for styret: Solfrid S Strønen