Møte i Seniordans Norge, region Hedmark, 24.4.2024

Til stede: Kåre Opheim, Willy Lindemark, Kirsten H Paulsen, Lillian Bekkevoll, Solfrid S Strønen, Torill Wardenær (Zoom) og utdanningsleder Asta Opheim.

Sak 20/24: Referat fra forrige møte godkjent.

Sak 21/24: Regionsamling. Det er undersøkt mulighet og pris på ulike steder, men styret endte nå på å legge det til Brumunddal. Det ble også billigste alternativ. Samlingen blir 27.-28.8 24, starter med lunsj første dag og avsluttes med lunsj andre dag. Lunsjservering og etterfølgende dans vil foregå i teatersalen. Lunsjen vil bestå av påsmurte rundstykker pluss kaffe/te og frukt. Det vil koste kr 300 til sammen for begge lunsjene, pluss dansesal og instruksjon. En av styrets medlemmer mente dette er for dyrt, men ble nedstemt. Overnatting er mulig på Wood Hotell, pris inkl frokost: dobbeltrom 1912,-, enkeltrom 1612,-Tre retters middag lørdag kveld vil også foregå på Wood hotell, kr 540,- pr kuvert.

Kåre lager innbydelse og sender gruppelederne med ønske om at dette blir opplyst om til danserne før sommeravslutning. Frist for påmelding: 20 juni –24. Hvis det skulle bli liten oppslutning, vil vi invitere andre grupper med.

Sak 22/24 Økonomi. U.O.

Sak 23/24: Regionsledermøte og landsmøte i Seniordans Norge 16.-17.4.24.

Kåre Opheim og Kirsten H. Paulsen var våre utsendinger.

På reg.ledermøtet var det blant annet gjennomgang av digitale løsninger for nedlasting av musikk. Det ble også opplyst om at det jobbes med å utarbeide ny handlingsplan.

På landsmøtet var det enighet om det meste, valget ble imidlertid litt vanskelig. Men nytt styre ble valgt: Leder Per Haarr, styremedlemmer: Turid Sanderud Haaland, Siv Unosen, Margareth H. Rasch, Gunn Øygard. Varamedlemmer: Arne Hove og Birger Erik Grøndahl

Sak 24/24: Nytt fra gruppene.

Tolga: Torill forteller at de har danset flere ganger i kirkene i Nordfylket, og har planer om å fortsette med det, og Os vil gjerne være med på det. Viktig å vise seg frem!

Huggal: Gruppa “blanda seg inn” i Trimdansen sin trening, dansa for seg selv og vakte interesse blant “trimmerne”, fikk et par nye medlemmer gjennom dette!

Glad-dansen I Brumunddal: har fått oppdrag fra kommunen i forbindelse med Skibladneranløp og St.Hansfeiring. Skal danse tilsammen tre økter her. Senere blir det dugnadsarbeid og ei danseøkt  under matlystfestivalen til høsten.

Sak 25/24: Kurs.

Få kurs til høsten, men ett nybegynnerkurs på Otta 20.9.

Og så DK21 kurs i Brumunddal i sept/okt.

Sak 26/24: Besøke grupper.

 Styret vil forsøke å få besøkt grupper i Hedmark for motivasjon og ev hjelp og støtte, i løpet av høsten. Kanskje være med på dans i gruppa. Kåre undersøker muligheter.

Sak 27/24: Valgkomite.

Willy og Kirsten har prøvd å få på plass en valgkomite. Har dessverre ikke lykkes.

Sak 28/24: Eventuelt.

Det har vært en del ukoselige telefoner inn til kontoret. Om noen ikke er enig i alt, må vi likevel kunne forvente normal høflighet. Vi ber om at alle utviser en god telefonkultur, og ikke prater utrivelig hverken til de kontoransatte eller andre, heller ikke om andre personer.

Ref: for styret: Solfrid S Strønen

 Nytt møte: 19.8, kl 11.00, hos Kirsten H Paulsen, Lillevn 2, Brumunddal.