Styremøte SN Region Hedmark 07.06.2023

STYRE&MØTE I SENIORDANS NORGE, REGION HEDMARK, 7.6.23. kl 11.30
Tilstede: Kåre Opheim, Willy Lindemark, Kirsten Hybel Paulsen, Solfrid Sofia Strønen, Lillian Bekkevoll, Torill Wardenær (Zoom), og utdanningsleder Asta Opheim. STYREMØTE STYREMØTE

Sak 13/23: Referat fra forrige møte, godkjent

Sak 14/23: Referat fra landsmøtet i Seniordans Norge 17.4-18.4. Protokollenj er ikke underskrevet ennå, derfor ikke klart. Men Kåre gikk gjennom saker som var oppe på Regionsledermøtet og Landsmøtet. Noen kommentarer bl.a på utsendelse av “Gladringen”, 0
Sak 15/23: Nye grupper i Hedmark. Kongsvinger Seniordans er meldt inn i Seniordans Norge med 16 medlemmer! Også en gruppe fra Brandval med 7 medlemmer har meldt seg inn! Grupper som melder seg inn etter 1.mai, slipper å betale medlemsavgift for innværende år.

Sak16/23: Regionssamling til høsten. Det har vært mye å gjøre, og blir mye fremover så Kåre foreslår å utsette regionssamling til neste år. Har rett og slett ikke kapasitet til mer i år. Vi har tidligere snakket om å finne et sted i Trysil, muligens Radisson SAS. Eller Scandic Olrud i Hamar…,.. Noe sted i Elverum? Kåre undersøker sted/pris etter hvert som det kan bli aktuelt.

Sak17/23: Evaluering av kurs; DK 20. Morsomt kurs, fine danser. Fint at alle kan være med. Det bør være mulig å være med på kurs, uten å måtte kjøpe materiell hvis man ikke er interessert i det. Heller betale litt mer for kurset. Langt fra alle ønsker å bli instruktører!

Sak 18/23: Økonomi. På konto pr 6.6 :
U.O..

Sak 19/23: Eventuelt
• Torill opplyser om at selv om gruppa ikke er registrert i Brønnøysundregisteret, kan det søkes om midler til prosjekter.
• Kirsten har vært på fylkesutvalgsmøte for Kultur og tradisjon. Mye midler som kan søkes på, bl a gjennom “Erasmus”-program, men må ha prosjekt til grunn. Willy undersøker videre.
• Frankriketuren til Asta og Kåre var vellykket. Mange fine danser! Seniordans Norge skal “plukke” danser og sette sammen et kurs. Kurset blir holdt 28.10.23.
• Torill opplyser at det er få dansere igjen i gruppene i Tolga og Os har hatt oppvisninger, men vanskelig å få nye dansere. De vil nå prøve å få til et samarbeid. Skal ha et møte om dette. Kanskje slå seg sammen? Skifte dansested? Vil gjerne fortsette dansen.

Møtet hevet kl 12.50
Ref. For styret :Solfrid Sofia Strønen