Styremøte SN region Hedmark 08.03.2023

Styremøte i seniordans Norge, region Hedmark, 8.3.2023

Til stede: Kåre Opheim, Willy Lindemark, Kirsten Hybel Paulsen, Solfrid Sofia Strønen, Lillian Bekkevoll, Torill Wardenær (på Zoom) og utdanningsleder Asta Opheim.

 

Sak 7/23: Konstituering av styret.

Leder : Kåre Opheim

Kasserer: Willy Lindemark

Sekretær: Solfrid S Strønen

Styremedlem: Kirsten H Paulsen

Styremedlem: Torill Wardenær

Vara: Lillian Bekkevoll

 

Sak 8/23: Økonomi

Kassabeholdning pr 28.2.23: kr 133180,17. Kåre sender melding om endring av kasserer til Brønnøysundregisteret, og til banken. To bør ha tilgang til bankkonto, så Kåres tilgang fortsetter, og Willy legges til.

 

Sak 9/23: Kurs.

Materiell til DK 20 –kurs ble kjøpt inn i fjor, og Asta vil holde kurs i dette i Brumunddal 29.4.23. Senere, antagelig over jul, vil hun holde samme kurs i nordfylket.  Pris på kurset blir kr 400,- Da inngår det ikke materiell. Hver gruppe vil få tildelt 1 sett materiell gratis.

Angående kurs i sittedans. Der må ikke deltakerne være medlemmer i seniordans Norge. Burde få med aktivitører og andre ansatte på institusjoner. Sittedans er mest myntet på de med bevegelseshemming.

Asta og Kåre skal delta på internasjonalt treff i Frankrike i mai. Det kan det bli  kurs av til høsten eller neste år.

 

 

Sak 10/23: Regionssamling

Til våren 2023 vil vi ikke arrangere regionssamling , ettersom det er landstevne på Lillehammer i juni. Men til høsten 2023 håper vi å få til en tur, og kanskje til ett “nytt” sted, f eks Trysil. Kåre undersøker mulige steder/hotell for siste halvdel av september. Asta og Kåre drar nordover og “sonderer terrenget”.

Sak 11/23: Utsendinger til Landsmøtet i Seniordans Norge, og regionsmøte.

Landsmøtet og regionsmøtet blir avholdt 18.og 19.4 på Garder kurs og konferansesenter. Kåre møter som styremøte representant for Seniordans Norge, Solfrid og Asta for regionen. Seniordans Norge betaler for en`, nr 2 blir betalt av regionsstyret.

På regionsmøtet vil vi ta opp:

 

  • Viktig å vise seg fram! Gjerne ved å danse på offentlig plass (gate/torg), men samtidig dele ut flyers med informasjon og tilbud om gratis begynnerkurs! Husk å få med at man kan komme alene, må ikke ha dansepartner.
  • Hvordan unngå piratgrupper?

 

12/23: Eventuelt.

  • Region Hedmark hadde før 25 grupper, med ca 600 medlemmer. Pr 1.1.23 var det krympa til 10 grupper med 221 medlemmer.
  • Willy har vært i kontakt med Solbakken Folkehøgskole ang mulig sommerkurs over noen dager (3-5?). Dette kan la seg gjøre til neste år. Willy undersøker videre for pris og tidspunkt etc.
  • Bevertningspris på styremøter heves fra kr 200,- til 300,-
  • Bilgodtgjørelse fortsetter med kr3,50 pr km.
  • Godtgjørelse for kontorrekvisita gjøres opp etter regning.

 

Nytt møte 7.6.23 hos Asta og Kåre i Gjøkveien 18, Brumunddal

Ref Solfrid S Strønen