Styremøte SN Region Hedmark 28.09.2023

Styremøte i Seniordans Norge, region Hedmark, 28.9.2023 kl 11.00

Til stede: Kåre Opheim, Willy Lindemark, Kirsten Hybel Paulsen, Lillian Bekkevoll, Solfrid S Strønen, Torill Wardenær og utdanningsleder Asta Opheim.

Sak 26/23: Referat fra forrige møte godkjent. 

Sak 27/23: Regionsamling.

Kirsten har undersøkt flere ulike steder i nordfylket, bl a Kvam, Ringebu, Bjorli. Diskusjon om størrelse på dansesal, antall sengeplasser, og hvilken innkvartering som ønskes. Vi satser på hotellovernatting, selv om det blir dyrere. Kåre vil undersøke muligheter på Elverum, Rena og Trysil.

Sak 28/23: Dansetreff på Solbakken Folkehøyskole.

 Iht sak 21/23: Willy har ikke fått kontakt med rektor på Solbakken ennå, men vil undersøke nærmere så snart som mulig. Aktuell tid for treffet er i løpet avsiste halvdel av mai -24.

Sak29/23: Nordisk danseledertreff –24 i Danmark 9-15 juni.

Asta og Kåre ønsker å delta, og styret har mottatt søknad om dekning av utgifter for Asta, kr 13242,-. Kåre leste opp søknaden, og forlot så møtet for at resten av styret kunne diskutere og avgjøre. Søknaden ble innvilget av styret.

Sak 30/23: Økonomi.

PÅ konto pr 31.8.2023: kr 140958,67. Ny bøyle er bestilt, men ikke mottatt og betalt ennå. Den vil komme på ca kr2500,-.

Sak 31/23: Eventuelt

*Kurs: Asta har sendt mail til de aller fleste gruppene i regionen, med invitasjon til ISDC kurset 28.10. Ønsker flere på kurs! Ikke minst fordi mange regioner nå mangler utdanningsledere.

 Sittedanskurs 4.11. Foreløpig ingen påmeldte.

* Mail fra kontoret om mangel på utdanningsledere. Samarbeid etterlyses! Folk må kunne reise til der utdanningslederne holder kurs.

* Torill opplyser at leder i Tynset vil gi seg, dette setter gruppa i en vanskelig situasjon. Skal ha ekstra møte i oktober. Os, Tynset og Tolga har hatt et møte, og diskuterer muligheter for å slå seg sammen, og ev danse på dagtid. Flere instruktører tenker på å gi seg. Det er vanskelig å samle nok medlemmer til å kunne opprettholde dansen. Om ønskelig er regionen villig til å støtte og hjelpe om det er noe som kan gjøres.

* Mail fra Torill angående den nye brosjyra. Hun har fått en tilbakemelding om at forsida ikke er fin. Men andre har sagt seg fornøyd med brosjyra, og den kan uansett ikke endres nå.

* Mail fra kontoret: Invitasjon til å delta på dansetreff på Madeira i sept/okt i –24. Invitasjonen er sendt til alle gruppeledere. Liten interesse.

Møtet hevet kl 12.20

Nytt møte 15.11. Kl 11.00

Ref. For styret : S.S.Strønen