Styremøte SN region Hedmark 25.02.2021

Styremøte i  Seniordans Norge, region Hedmark, 25.2.21

Tilstede: Ingrid Maurstad Tuko, Kåre Opheim, Willy Lindemark, Solfrid Sofia Strønen, Jon Holm Lillegjelten ( på zoom), og utdanningsleder Asta Opheim.

 

Sak 4/21: Årsmøtet.

Ingrid gikk gjennom alle sakspapirer til årsmøtet.

Kåre informerte om det nye forslaget til budsjett for 2021, bl a posten på kr 10000,- , som er tenkt brukt til oppfølging av gruppene når vi får startet opp igjen. Litt diskusjon om hvordan dette skal gjøres rent praktisk. Ønsker ideer!

Alle sakspapirer, inkludert det nye budsjettforslaget , ble godkjent.

 

Ref: Solfrid Sofia Strønen