Styremøte SN Region Hedmark 02.12.2021

Styremøte i Seniordans Norge, region Hedmark, 2.12.21 kl11.-

Til stede: Ingrid M Tuko, Kåre Opheim, Willy Lindemark, Solfrid Strønen, Jon Lillegjelten , Torill Wardenær ( de to siste var med via Zoom), og utdanningsleder Asta Opheim.

Sak 33/21: Referat fra sist møte godkjent.

Sak 34/21: Årsmøte.

Årsmøtet er planlagt til 9.2.22. Ingrid har innhentet prisforslag fra Forstman, Elverum. Prisforslaget godkjennes. Ingrid sender ut påmelding til gruppelederne som oppfordres til å stille med to representanter fra hver gruppe.

Invitasjonen må inneholde pris . Møtet blir sponset med kr 150 til hver deltaker, dette trekkes fra opprinnelig sum (kr 400) i invitasjonen. Reisekostnader blir refundert, men alle oppfordres til å reise på billigste måte.

Deltakerne må også krysse av for hva de ønsker å spise.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes inn til styret før 10.1.22

Forslag til Årsmelding gjøres ferdig før neste styremøte, 12.1.22, og blir sendt ut min en uke før årsmøtet.

Sak 35/21: Vedtekter/retningslinjer.

Diskusjon angående vedtekter/ retningslinjer for regionene, og ev endring av disse. Hva er arbeidsoppgavene til regionen? Alt bygger på Seniordans Norges vedtekter, men kan ha spesielle tillegg for de enkelte regionene.

Et av regionstyrets ansvarsområder er å holde god kontakt med gruppene, dette er viktig. Derfor viktig med regionsamlinger, gjerne 2 eller flere ganger i året. Forslag om deltakelse i “Mjøstreff”, og “Fjelltreffen”.  Det er ønske om mer samarbeid mellom gruppene.

Konklusjon ang eventuell endring av vedtekter for regionen, blir at vi må se nærmere på det senere. Willy tar på seg å gå nøye gjennom vedtekter og retningslinjer som gjelder nå.

Sak 36/21:  Eventuelt.

Regionsturen til Røros. Det ble en svært vellykket tur! Ca 55 dansere kosa seg i to dager på et fint hotell, god mat og mye dans og hygge! Tilbakemeldingene til oss som var med, har vært utelukkende positive.

Asta fikk også overrakt en blomst for utmerket gjennomførte danseøkter.

Kåre har søkt om motivasjonstilskudd for begge regionsturene, på ca kr 15000,- hver, dvs til sammen kr 30000,-

Saldo på konto pr 30.11.21 er kr 105.875,35

Deler av sak 36/21 er U.O.

 

Nytt møte blir  12.1.22, kl 11,- hos Kåre og Asta i Gjøkveien 18, Br.dal

 

Ref. Solfrid S. S.