Styremøte region Hedmark 23.11.2022

Styremøte i Seniordans Norge, region Hedmark, 23.11.22 kl 11.00

 

Tilstede: Ingrid M. Tuko, Willy Lindemark, Kåre Opheim, Solfrid S. Strønen, Jon Lillegjelten, Torill Wardenær (de to siste via zoom) og utdanningsleder Asta Opheim.

 

Sak 31/22: Referat fra forrige møte.

Ang sak 23/22: Zoom abonnement er nå kjøpt inn, men fungerer ikke tilfredsstillende. Kåre vil teste dette i møte hos Seniordans Norge førstkommende tirsdag.

Ang sak 30/22: Anne Lise Nordve er nå revisor sammen med Kristian Østvold.

Referatet  godkjennes.

 

Sak 32/22: Forberedelser til årsmøte.

Ingrid har kontaktet Forstman på Elverum, og har satt av dato til onsdag 15.2.23.  Styret vil ha et lite møte i forkant, starter kl 10.00. Årsmøtet starter kl 11.00. Det blir servert lunsj, en` rett. Hvis noen er allergisk mot noe, må de si fra om det, og det vil bli tatt hensyn til.

Regionen refunderer reiseutgifter med tog eller bil for alle, men ber om at dere kjører mest mulig sammen. I tillegg vil utgift til mat sponses med kr 150,-pr person som har stemmerett.

Innkalling blir sendt ut minimum 4 uker før møtet, og saker som ønskes behandlet, må være styret i hende 4 uker i forkant.

 

Sak 33/22: Økonomi.

På konto kr 131227,67.

 

 

Sak 34/22: Eventuelt.

Sparebank 1, Østlandet, har midler til utdeling, som det kan søkes om. Men det må være spesifikke prosjekt. Asta foreslår å søke om støtte for at noen kan reise rundt til gruppene og prøve å få med flere medlemmer i seniordansen. Mange har sluttet etter koronaen, og vi håper å nå frem til disse også. Dette for å fremme trivsel og helse.

Vi ønsker også å søke støtte til musikkanlegg.

Kåre sender søknader.

Gruppene må også gjerne sende søknader for sine eventuelle prosjekt.

 

Møtet avsluttet kl 12.15

Nytt møte 11.1.23, kl 11.00, i Gjøkveien 10, Brumunddal

Ref. for styret , Solfrid Sofia Strønen