Styremøte i SN region Hedmark 16.02.2022

Styremøte i seniordans Norge, region Hedmark, 16.2.22

Til stede: Ingrid M Tuko, Willy Lindemark, Kåre Opheim, Solfrid Sofia Strønen, Torill Wardenær (via Zoom), og Utdanningsleder Asta Opheim. Forfall: Jon H. Lillegjelten

 

Sak 7/22: Referat fra siste styremøte godkjent.

Sak 8/22: Konstituering av styret.

Leder: Ingrid M. Tuko 2022
Nestleder: Willy Lindemark 2022
Kasserer: Kåre Opheim 2022-23
Sekretær: Solfrid Sofia Strønen 2022-23
Styremedlem: Jon H. Lillegjelten 2022
1.vara: Torill Wardenær 2022
2.vara: Ingegjerd Kvangraven 2022

Sak 9/22: Planer fremover.

  • Vi vil ha to motivasjonstreff i år, som i fjor. Vi ønsker også å ha treffene samme steder som i fjor: På Milepelen i Odalen, og på Røros.

Første tur blir til Odalen 30.-31.3, Willy sjekker med Milepelen om hotellrom, servering, dansesal etc. Kåre sender ut invitasjon til alle gruppeledere, med påmelding innen 15.3. Siste frist for å melde antall påmeldte til hotellet blir 20.3. Mulig kulturelt innslag under samlinga (dag 2) kan bli Sigurd Hoel museet.

Andre tur blir til Røros 4.-5.10. Torill sjekker med hotellet. Vi kommer tilbake til program og invitasjon senere.

  • I vårsemesteret vil vi arrangere to kurs. Det første blir Grunnkurs 1, 5.og 6. 3.22, i Brumunddal. Pr nå er det få påmeldte, og det må være minst 12 personer for at kurs kan arrangeres.

Det andre blir Linedans 1,  2.4.22 i Brumunddal.

Etter det blir det ingen nye kurs før etter nordisk treff i Danmark i 2023. I etterkant av treffet blir det laget et nytt kurs basert på de dansene som blir brukt der.

Samme gjelder internasjonalt treff, der de fleste land i Europa er med (+Brasil). Dette er planlagt til Frankrike i 2024.

Viktig at folk som har gått på kurs, får lov til å prøve seg som instruktører. Fint om de som er “drevne”, kan oppmuntre til det, og gi tilbakemeldinger på en positiv måte.

  • Mjøstreff mai blir arrangert av Buttekvern Seniordans.

Sak 10/22: Eventuelt.

  • Økonomi: På konto Kr 129335,-. Årsmøtekostnader ble kr7724,-

Kåre har fått mail fra Turid Haaland om at regnskapet skal sendes inn til Seniordans Norge før Landsmøtet. Dette står det ikke noe om i vedtektene, men Kåre sender likevel inn.

Momsregnskap blir også sendt inn nå fortest mulig, for refusjon av moms.

  • Til Landsmøtet i Seniordans Norge, 7.4.22, kan det sendes to representanter. Ingrid og Willy deltar der. For regionsleder ;Ingrid, betaler Seniordans Norge, for nestleder, Willy betaler regionen.
  • Tilbud fra “Alfa Travel” om tur til Monte Negro 13.-20.9.22. Kommer tilbake med praktisk info, pris etc senere.

Neste møte 17.3. kl 11 hos Asta og Kåre i Brumunddal

Ref for styret ; Solfrid Sofia Strønen