Styremøte i SN Region Hedmark 04.05.2022

Styremøte i seniordans Norge, region Hedmark, 4.5.22

Til stede: Kåre Opheim, Solfrid S. Strønen, Jon Lillegjelten, Torill Wardenær,  (de to siste via Zoom) og utdanningsleder Asta Opheim. Forfall : Willy Lindemark     Ikke møtt: Ingrid M. Tuko

Sak 15/22: Referat fra møte 17.3., sak 11/22. Torill påpeker at det ifølge vedtektene skal være to revisorer, eller som nå bare en`, men da må det være to kontrollører.

Ellers er referatet godkjent.

Sak16/22: Motivasjonstreff.

Kåre la fram regnskap for turen til Sand i Odalen, 30-31/4. Regnskapet viser samlete utgifter på kr 18.272,- Regnskapet er godkjent.

Vi planlegger også et tilsvarende treff på Røros, 4.-5/10.22. Kåre har vært i kontakt med Studieforbundet ang denne turen, og ble bedt om å søke tilskudd med en gang. Han søker da om kr 20000,- pluss 805,- (timer med lærer). Kåre setter opp et mer nøyaktig budsjett før neste møte.

Han lager også prospekt for turen, og sender gruppeledere, som bes om å formidle videre i gruppene.

Jon tenker på innslag, f eks gatevandring.

Sak 17/22: Zoom.  Det er ganske tungvint med den tilkoblinga vi har hatt til Zoom, ettersom vi blir avbrutt etter en halvtime, og må koble til på nytt. Kåre ønsker derfor å abonnere på Zoom. Dette vil koste ca 12-1300 pr år. Vedtatt.

Sak 18/22: DK 20. Som nevnt under forrige møte (sak 14/22): Asta ønsker å kjøpe hefte med danser fra Danmark, DK 20. Hun foreslår å kjøpe ett sett til hver gruppe i regionen, som de kan bruke som de vil. Hun holder gjerne kurs i dette materialet, både i sør og nord. 1 sett koster kr 1000,-. Kåre opplyser at vi nå har hatt tre motivasjonstreff, og planlegger det fjerde, uten utgifter for oss. Med ca kr 128.000 på konto, er det rom og midler til å kjøpe nytt materiale. Asta ønsker dette som ny inspirasjon. Innkjøp av Dk20 ble vedtatt.

Sak 19/22: Økonomi. På konto pr i dag: kr 127.668,48

Nytt møte 22.8. kl 11, hos Asta Og Kåre i Gjøkveien 18, Brumunddal

Ref : for styret; Solfrid Sofia Strønen