Styremøtereferat SN Region Hedmark 20.09.2021

Styremøte i Seniordans Norge, region Hedmark, 20.09.21

 

TIL stede: Kåre Opheim, Willy Lindemark, Solfrid Strønen, og Torill Wardenær (Zoom) og utdanningsleder Asta Opheim.

Forfall : Ingrid Tuko og Jon Lillegjelten

 

Sak 22/21: Referat fra styremøte i Seniordans Norge 22- 23.8.21

Referat fra styremøte i DMU 29-30.5.21

Referat fra styremøte i region Hedmark, 18.8.21.

Vi gikk gjennom referatene sak for sak, og alt ble godkjent. En liten klargjøring av sak 21/21 på regionsmøtet blir tatt opp under økonomi.

Sak 23/21: Evaluering av regionsturen til Sand i Odalen, 8-9.9.21.

Det var42 fornøyde deltakere! De fleste overnatta på Milepælen, topp rom, god mat! Også topp lokaler og dansegulv i Mo Sanitetsforening, hvor det også var “pauseservering” av frukt og sjokolade. Vellykka fra ende til annen! All ære og takk til Huggall-gjengen!

Sak 24/21: Regionssamling for nordre del av Hedmark, 22-23.11.21, til Røros Hotell på Røros.

Foreløpig har vi mottatt e-post fra Jon med enkelt program. Torill vil kontakte Jon, og sammen med han, lage et tilbud og få sendt det ut. De vil også forhøre seg om interesse for turen

Sak 25/21: Årsmøte for Seniordans Norge.

Dato ble flyttet fra august til 18.10.21. Vi gikk raskt gjennom de oppsatte sakene.

Sak26/21: Økonomi .

Kassabeholdning i dag er kr 110947,94

Klargjøring av sak 21/21. Det er ikke slik at en kan få ubegrensede midler som motivasjonstilskudd fra regionen. Hver gruppe kan søke om inntil kr 1000. Gruppene kan også søke om kr 3000,- fra Seniordans Norge.

Leder, Ingrid Tuko, søker om bidrag fra Kultur og Tradisjon for dans på regionstreffet.

Siste del av sak 26/21 er u.o..

Ingen saker under “Eventuelt”

 

Neste møte: 20.10.kl 11 i Gjøkveien, Brumunddal

 

Ref: Solfrid S Strønen