Styremøte SN region Hedmark

Styremøte i Seniordans Norge, region Hedmark, 10.6.21

Styremøte i Seniordans Norge, region Hedmark, 10.6.21

 

Tilstede: Kåre Opheim, Willy Lindemark, Solfrid S Strønen, Jon Lillegjelten ( via Zoom) og utdanningsleder Asta Opheim. Forfall: Ingrid Maurstad Tuko.

Sak 13/21: referat fra forrige møte, 29.4, ble godkjent.

Sak 14/21: Regionstur i år blir, som før bestemt, delt i to; en for nordfylket og en for sørfylket. I sør går turen til Milepælen, Sand i Odal, 8.-9.9.-21. Alle gruppeledere må snarest informere sine dansere om turen. Kåre vil sende ut en påminnelse i begynnelsen av august, som også må videreformidles til danserne. Skulle det bli for lite interesse for turen, er siste frist for avlysing 25.8.

Lokalet i Milepælen er gratis, men det foregår vaksinering der nå, og det er en forutsetning at vaksineringa er avsluttet før vi kan komme. På programmet står seniordans både på ettermiddagen når vi kommer, og etter frokost dagen etter.

Vi får også en omvisning på biblioteket der på dag 2, muligens med et kulturelt innslag. Willy er ansvarlig for dette.

Styret i regionen, og danseledere får gratis opphold og mat.

Sak 15/21: Regionsturen i nordfylket går til Røros hotell, Røros, 22.-23.11.21 Jon og Torill lager program for den turen, og kommer med forslag. De sørger også for at gruppelederne får informasjon om turen, som de kan videreformidle til sine dansere.

Alle dansere i begge regionene er velkommen til å bli med på hvilken tur de vil, eller begge, om ønskelig.

Sak 16/21 Økonomi.

Innestående på bank er pr 10.6.21 kr128424,35.

Neste møte 18.8.21 i Gjøkveien 18.

 

Ref. Solfrid S Strønen