Styremøte SN Region Hedmark

Styremøte i seniordans Norge, region Hedmark, 11.01.23

Tilstede: Ingrid M Tuko, Kåre Opheim, Willy Lindemark, Solfrid S Strønen, Jon Lillegjelten, Torill Wardenær og utdanningsleder Asta Opheim

 

Sak 1/23: Referat godkjent uten bemerkninger.

Sak2/23: Saker angående årsmøtet 15.2.23.

*Årsmelding lest opp, noe mer må legges til, -kurs og Mjøstreff. Solfrid skriver ferdig årsmeldinga.

*Ingrid har sendt ut innkalling til årsmøtet, men frist for påmelding mangler. Siste frist for påmelding er 5 dager før møtet, altså 5.2.

* Kåre leverte ut oversikt over regnskap og budsjett for 2022, og gikk gjennom dette. Ingen hadde noe å bemerke.

* Kåre leverte også ut budsjettforslag for 2023, og forklarte de enkelte postene. Forslaget bygger på tall fra i fjor, men støtte fra SKT må reduseres, da det ikke lengre er like mye midler til utdeling nå etter koronaen. Vi må være flinke til å søke midler der de kan finnes….

Sak3/23: Økonomi. På konto kr 143622,-

Sak4/23: Regionstreff/ motivasjonstur.

Fordi det er landstevne på Lillehammer i juni, planlegger vi ikke noe annet treff i vår. Vi arrangerer kanskje en tur til høsten, det vil vi diskutere senere.

Sak5/23: Eventuelt.

*Spørsmål fra valgkomiteen: hvor lenge sitter medlemmene i valgkomiteen. Har ikke funnet det i vedtektene, Willy sjekker det ut.

* Spørsmål ang antall revisor/regnskapskontrollør. I følge vedtektene, sist endret 9.2.22, skal det være to regnskapskontrollører.

*Willy har også sjekket hvorvidt det er mulig å arrangere seniordans på folkehøgskole (Solbakken) i løpet av sommeren. Dette er mulig siste uke i mai, eller første uke i juni. Men ettersom det er landsstevne i juni i år, vil vi komme tilbake til det neste år.

Ref Solfrid S Strønen