Styremøte SN Region Hedmark 29.04.21

Styremøte i Seniordans Norge, region Hedmark 29.4.2021

Tilstede: Kåre Opheim, Willy Lindemark, Solfrid Strønen og utdanningsleder Asta Opheim. John H. Lillegjelten og Torill Wardenær var med på Zoom. Ingrid M. Tuko var forhindret, men kom etter at møtet var slutt, og ble informert om hva vi hadde blitt enige om.

Sak 10/21  Regionstur(er).

Vi har tidligere blitt enige om at vi deler regionsturen i to, en for nordfylket, og en for sørfylket.

  • I sørfylket har det blitt gjort forespørsel 3 steder i Kongsvinger; Vinger hotell, Kongsvinger Budget hotell, og Kongsvinger festning, Arsenalet. Det er innhentet tilbud med priser og datoer for oppholdet. I tillegg kom det opp et forslag om Milepælen på Sand i Odalen. Vi ønsker å avvikle turen tidlig på høsten, ca 20.september.

Asta og Kåre gis fullmakt til å reise til de forskjellige stedene og se på                   hvilket tilbud som kan passe best for oss, og eventuelt bestille

  • I nordfylket var bl.a Savalen foreslått, men det var liten interesse blant danserne for å reise dit, så det går ut. Røros er derimot et sted det kan være aktuelt å reise til. Der er det to hotell hvor det kan innhentes tilbud. Jon, og Torill, gis fullmakt til å undersøke dette, og ev bestille. Danserne i nord ønsker å vente med å dra på tur til ut i november.

For begge turene gjelder det at alle dansere i de ulike lagene kan være med på den turen de vil, gjerne begge. Derfor må vi unngå å arrangere turene samtidig.

Sak11/21 Kurs.

Grunnkurs 2 blir holdt på Østvang skole, Løten, 4.9-5.9.21

Rounds , også Østvang skole, Løten, 25.9.21

Kursene er offentliggjort i Gladringen, som denne gangen er kun digital.

Sak 12/21  Økonomi.

Innestående på bank er pr 1.5.21: kr 129414,-

Neste møte : 8.6.21 kl 11 i Gjøkveien 18, Brumunddal

Ref: Solfrid Sofia Strønen