Styremøte SN Region Hedmark 27.01.21

Styremøte i Seniordans Norge, region Hedmark, 27.1.21

 

Tilstede: Ingrid Maurstad Tuko, Kåre Opheim, Willy Lindemark, Solfrid Sofia Strønen, Marie Marthinsen, Jon Holm Lillegjelten (deltok via Zoom), og utdanningsleder Asta Opheim.

 

Sak1/21: referat fra møtet 2.12.20 godkjent.

 

Sak 2/21: forberedelse til Årsmøte.

  • Ingrid har sendt ut innkalling til årsmøtet, og skriver saksliste.
  • Arild Langseth velges som møteleder, og Nils Slapgård som referent,
  • Forslag til årsmelding ble gjennomgått og korrigert.
  • Årsregnskap og budsjett for 2020. Overskudd på 15541,50 på grunn av lite aktivitet. Regnskapet ligger hos Steinar Lier, er trolig godkjent.
  • Budsjettforslag er satt opp av Kåre, etter regnskap fra i fjor. Er redd for at vi får færre medlemmer i år, derfor er summen i rubrikk “Seniordans Norge” foreslått satt ned fra 43000 til 33600. Også usikkert hvor mye som vil bli delt ut fra studieforbundet, setter opp kr 7000.
  • Saksliste og årsmelding vil bli sendt til Kåre, som sender ut alle dokumenter samlet, i forkant av årsmøtet.

Sak 3/21: Eventuelt.

  • Regionsturen avlyses. Vi vil heller prøve å satse på kortere turer i lokallagene. Gjerne som et samarbeid mellom styret, og lag som ligger nær hverandre geografisk. Dette vil vi ta opp til videre diskusjon senere.
  • Asta refererte fra møte i DMU. Tas til etterretning.

 

 

Ref. Solfrid Sofia Strønen