Styremøte SN Region Hedmark 20.10.21

Styremøte i Seniordans Norge, region Hedmark, 20.10.21

Til stede: Ingrid M. Tuko, Kåre Opheim, Willy Lindemark, Solfrid S Strønen og utdanningsleder Asta Opheim, forfall: Jon Lillegjelten og Torill Wardenær.

 

Sak 27/21: Referat fra sist møte godkjent

Sak 28/21: Kurs: Asta Informerte:

Linedans : lørdag 22.1.22, i Fredrik Monsensgate 64, Hamar

Rounds 1, del 2: lørdag 5.2.22 i Fredrik Monsensgate 64, Hamar

Grunnkurs 2: 1-2.11 på Hagelund, Trysil

Forslag om kurs i sittedans, kanskje dette kan gjennomføres for ansatte på institusjon, åpent alle andre. Undersøke litt rundt i gruppene om det er interesse for et slikt kurs.

Sak 29/21: Saker fra landsmøte i Seniordans Norge.

Ingrid deltok på møtet, 18.10.21, og informerte om hva som ble tatt opp der.

Sak 30/21: Årsmøte i regionen planlegges til å bli 9.2.22, på Forstman, Elverum. Styret møter kl 10, møtet starter kl 11. Gruppe/Danseledermøte etter lunsj. Ingrid undersøker tilgjengelighet.

Sak 31/21: Økonomi. Kassabeholdning i dag er 98.812,94. Kåre har sendt søknad om motivasjonstilskudd til Studieforbundet Kultur og Tradisjon, etter regionsturen til Odalen, på kr 14.302,61. Han informerte også om kostnader for regionsturen til Røros (22.-23.11), og sender ny søknad om tilskudd for denne på kr 15.300,-

Sak 32/21: Regionstur til Røros. Pr i dag er ca 40 påmeldt

 

Neste møte blir 02.12.21 kl 11.00 hos Asta og Kåre i Gjøkveien 18, Br dal.

 

Ref Solfrid S Strønen