Styremøte SN Region Hedmark

Styremøte i seniordans Norge, region Hedmark, 22.8.22

 

Til stede: Ingrid M. Tuko, Kåre Opheim, Solfrid S. Strønen, Jon Lillegjelten (via Zoom) og utdanningsleder Asta Opheim.

Forfall: Willy Lindemark og Torill Wardenær.

 

Sak 20/22: Referat fra forrige møte godkjent.

Sak 21/22: Revisor(er). Kåre tar på seg å finne en revisor til.

Sak 22/22: Regionstur til Røros 4.10.-5.10.22.

Det er nå påmeldt 62 dansere. Da er det stapp fullt og vel så det, vi kan ikke ta imot flere. Noen står på venteliste, og vil få beskjed hvis det blir frafall.

Vi bruker samme program som i fjor, med måltider og dans. Jon vil sørge for et kulturelt innslag.

Resten av sak 22/22 U. O.

Sak 23/22: Økonomi.

Bankkonto pr i dag: kr 131828,63.

Det er blitt kjøpt inn kursmateriell fra Danmark, kr 16338,-

Kåre har søkt tilskudd fra STK for Rørosturen med kr 20000,- Det er forhåndsklarert, men vi må spesifisere utgifter. Det er også søkt om instruktørhonorar, kr 115 pr time, tils kr 805,-

Årsabonnement på Zoom er kjøpt inn, kr 1710,-

Sak 24/22: Kurs.

Linedanskurs 27.8.22 er avlyst p g a for få deltakere.

Medleykurs 22.10.22 på Brumunddal ungdomsskole, 4 timer.

DK 20. Asta lager kurs fra materiellet som er kjøpt inn. Det er tenkt delt ut med ett sett pr gruppe. Asta vil holde kurs både i nord- og sørregionen, antagelig i slutten av november, materiellet blir gratis , kursavgift 400,-

Sittedanskurs. Asta har fått forespørsel fra Frivillig og Frisklivsentralen i Rendalen. Åpent for de som vil være med, men ikke fastsatt dato ennå.

Andre som er interessert i sittedanskurs?

25/22: Eventuelt.

Landstevne 2023 blir på Lillehammer 9-11.6.

Studieforbundet ønsker internkontroll angående motivasjonstreffet i Odalen. Kåre fyller ut de nødvendige papirene og sender inn.

Nytt møte 12.10.22 kl 11.00 hos Asta og Kåre

 

Ref: for styret; Solfrid S. Strønen