Styremøte SN region Hedmark 19.10.22

Styremøte i seniordans Norge, region Hedmark 19.10.22, kl 11.00

 

Tilstede: Ingrid Tuko, Willy Lindemark, Kåre Opheim, Solfrid Strønen, Jon Lillegjelten , Torill Wardenær (de to siste via Zoom) og utdanningsleder Asta Opheim.

 

Sak 26/22: referat fra forrige møte.

* sak 23/22. Årsabonnement på Zoom er ikke kjøpt inn. Det har rett og slett vært vanskelig å få kjøpt abonnementet, men Kåre prøver igjen.

*sak 25/22.Kåre har fylt ut og sendt inn de nødvendige papirene for internkontroll. Det ble godkjent.

Ellers er referatet godkjent.

 

Sak 27/22: Motivasjonstreffet på Røros

Alle var svært fornøyde med treffet. Alt fungerte godt, dans, hotell, mat, guiding rundt i Røros.  Men mange kom med ønske om to overnattinger på slike treff. Torill kom med forslag om at vi kan ha en fellestur for alle en gang  iblant. De to siste årene har vi hatt to turer, høst og vår. En i sørfylket (Sand i Odalen) og en i nordfylket (Røros). Dette for at det ikke skulle bli så langt å reise. Neste år er det også landsstevne på Lillehammer. Usikkert om vi da skal ha noen tur, kanskje en i nordfylket om høsten (?), Men fellestur bør vel ikke legges til samme år som det er landsstevne. Vi tar gjerne mot innspill til dette, og diskuterer det videre på neste styremøte.

Oppfordrer også til å delta på landsstevnet på Lillehammer i juni!

 

Sak 28/22: Økonomi.

På konto kr 132382,63. Kåre søkte og fikk innvilget refusjon av alle utgifter til motivasjonstreffet på Røros, til sammen kr 16445,- !

 

 

Sak 29/22: Kurs.

Asta har sendt mail til alle grupper i regionen om de ønsker kurs, og i tilfelle hvilke. Mange har unnlatt å komme med noe svar, Asta er skuffet over det.

Asta melder selv inn følgende kurs:

*Medleykurs på Tynset 14.1.23

*Grunnkurs 2 på Tynset 11.2.23

*Rounds grunnkurs del 1, 4.3. i Brumunddal

*ISDC  25.3. i Brumunddal

*DK 20 29.4. i Brumunddal

Nå lørdag, 22.10, går det medleykurs i Brumunddal.

Alle kursene går over en dag.

Sak 30/22: Eventuelt.

*ekstra revisor ikke helt klar, men Kåre sier at det skal gå bra.

* Internasjonalt treff for danseledere vil foregår i Frankrike i 2023. Norge har fått til sammen 15 plasser. Asta og Kåre ønsker å delta og har fått plass.

Resten av denne sak er U.O.

* En uheldig situasjon oppsto på Røros da en av deltakerne filmet en av dansene. Dette har Asta sagt fra om tidligere at hun ikke ønsker, men alle har kanskje ikke fått det med seg. Derfor må heller slikt opplyses om på forhånd hver gang, av hensyn til de som er nye.  Asta beklager, og skal ta det til etterretning.

* Ny seniordansegruppe starter opp på Kongsvinger i høst!

Og i Løten er det også startet opp på nytt nå!

Nytt møte 23.11. Kl 11.00 i Gjøkvn 18, Brumunddal

Møtet avsluttes kl 12.30

Ref for styret; Solfrid S Strønen