Styremøte SN Region Hedmark 18.08.2021

Styremøte i seniordans Norge, region Hedmark, 18.8.21  kl11.

Til stede: Kåre Opheim, Willy Lindemark, Solfrid Sofia Strønen, Jon Lillegjelten  (via Zoom), utdanningsleder Asta Opheim.

Forfall: Ingrid Maurstad Tuko.

 

Sak 17/21: Referat fra forrige møte, 10.6.21., ble godkjent

 

Sak 18/21: Regionturen til Milepælen, Sand.

38 dansere er påmeldt. Dessverre er salen vi skulle brukt til dans, fortsatt i bruk til vaksinering. Derfor måtte vi finne et annet egnet sted for danseøktene. Det ble bestilt lokale i Sanitetens hus i Mo, som ligger ca 8 km fra Milepælen. Vi må da kjøre bil dit, men de fleste kommer vel i bil, så det skulle gå bra. Men vi vil ringe alle som har meldt seg på, for å gjøre oppmerksom på dette. Vi håper alle fortsatt vil være med!

Vi diskuterte hvordan programmet for samlingen skal være, Kåre sammenfatter det i et skriv som sendes til de påmeldte.

 

Sak 19/21: Regionstur til Røros 22-23.11.21  Jon oppfordres til snarest å lage et oppsett til den turen, og sende til alle i styret.

 

Sak 20/21: Økonomi. Kassabeholdning er nå 126960,55

 

Sak 21/21: Eventuelt.

  • Seniordans Norge tilbyr motivasjonstilskudd ved oppstart i de ulike gruppene. Gruppene oppfordres til å søke. Dette gjelder også regionstyret, hvor Kåre søker om støtte til “kick-off” turen til Sand.
  • Asta har fått tlf med oppfordring til å dra til Tynset, for å motivere gamle og nye dansere der. Asta og Kåre drar dit 15-16 oktober. Dette blir betalt av de 10000 kr som ble bevilget til slike formål på årsmøtet.

 

Møtet hevet kl 12.30