Styremøte referat 21.10.2020

Referat fra møte i seniordans Norge, region Hedmark, 21.10.2020

 

Tilstede: Ingrid Maurstad Tuko, Kåre Opheim, Solfrid Sofia Strønen, Marie Marthinsen og utdanningsleder Asta Opheim.

Forfall: Jon Holm Lillegjelten og Willy Lindemark

 

Sak 16/20: Referat fra forrige møte gjennomgått og godkjent.

 

Sak 17/20: Danseledertreff.

Danseledertreff er planlagt holdt på Scandic Elgstua, 23-24.januar 2021. Vi ønsker noe faglig innhold, og vil spørre fysioterapeut Ingeborg Nordlund fra Ringsaker kommune, om å holde et foredrag, for eksempel om viktighet av fysisk trening/bevegelse.

 

Sak 18/20: Regiontur.

Regiontur er planlagt 7-10.juni 2021, på Storefjell hotell. Kåre sender ut informasjon og påmeldingskjema til gruppelederne. Avbestillingsfrist i forhold til hotellet, er 2 md før, så dette må tas opp igjen i mars. Angående opphold på Storefjell hotell, vil vi bestille opphold og transport gjennom Feriespesialisten v/Rolf Strøm. Kåre innhenter tilbud fra Rolf Strøm.

 

Sak 19/20: Kurs

Kurs 1: Grunnkurs 2 blir 13., og 14 mars 2021, i foajeen i teatersalen, Brumunddal.

Kurs 2: Grunnkurs 2, Rounds del 1, 20.mars 2021, på Østvang skole, Løten.

Kurs 3: Linedans i lange baner 2, 17.april 2021, på Østvang skole, Løten.

Til alle kursene må dere ta med mat , drikke og innesko.

Kursene blir annonsert i “Gladringen”.

Oppfordrer alle til å delta på Grunnkurs 2.

 

 

 

Sak 20/20: Økonomi.

Kassabeholdningen er nå på kr 126435,85 . Utgift til møter som blir holdt privat, ble vedtatt refundert med kr 200,- pr gang.

 

Sak 21/20.  Oppfølging av grupper.

Flere grupper i regionen er avsluttet, bl.a. Moelv og Solbakken. Andre er ikke begynt å danse igjen etter nedstengingen i mars.

Noen samarbeider / slår sammen grupper, eks Brøttum og Mesnalia.

Til sammen er det 18 grupper i regionen. Kåre deler gruppene mellom oss som er til stede på møte, så vi får ta en tlf til alle gruppeledere og forhøre oss hvordan det står til, for eksempel planer videre for dans, ønske om kurs, og om det ellers er noe styret kan hjelpe til med. Også gjøre oppmerksom på danseledertreff, og regionstur og kursene.

 

Sak 22/20 Eventuelt.

Vi vil teste nettmøte onsdag 28.10. Kl 14.30.

Neste møte blir  2.12. kl 14 hos Marie Marthinsen i Maths Pedersensgate 55, Hamar.

Vi ble enig om å bevilge litt ekstra til “kosemat” på julemøtet.

 

Solfrid s Strønen ref.