Styremøte i SN Region Hedmark22.03.2021

Styremøte i Seniordans Norge, region Hedmark 22.03.2021

 

Følgende var tilstede: Ingrid M. Tuko, Kåre Opheim og utdanningsleder Asta Opheim. John H. Lillegjelten og Torill Wardenær var med på Zoom.

Forfall var meldt av: Willy Lindemark og Solfrid Strønen.

Møtet avholdt: Gjøkvegen 18, Brumunddal.

Møtevarighet fra kl 11.00 til kl. 12.00.

 

Sak nr. 5/21Protokoll forrige styremøte

Denne ble godkjent uten kommentarer.

 

Sak nr. 6/21 Konstituering av styret

Leder Ingrid Tuko

Nestleder Willy Lindemark

Kasserer Kåre Opheim

Sekretær Solfrid S. Strønen

Styremedlem John Holm Lillegjelten

  1. varamedlem Torill Wardenær, Tolga
  2. varamedlem Ingjerd Kvangraven, Os

 

Sak nr7/21 Oppsummering av årsmøtet

Det var ingen innkomne saker til årsmøtet. Årsberetning, regnskap og valg-komiteens forslag til styre ble vedtatt uten kommentarer.

 

Sak nr. 8/21 Planer fremover og situasjonen

Vi håper på bedre tider i løpet av året og vi vil prøve og samle gruppene i regionen til et dansetreff for både dansere og danseledere. Prøver gjennomføring i oktober/november eller desember.

Forslag på dele regionen i to. Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Stor Elvdal, i en gruppe og resterende grupper i gruppe to. Brøttum, Mesnali, Nes, Buttekvern, Trysil, Elverum, Hamar –Velferden, Eidskog, Løten og Huggall.

Jon kontakter hotell på Røros for tur med en overnatting.

Torill tar kontakt med Savalen for å få tilsvarende informasjon.

For gruppe 2 vil Kåre ta kontakt med hotell i Kongsvinger.

 

Sak nr. 9/21 Økonomi

Innestående på bank pr. 22.03.21 kr. 120572.

 

Neste møte: 29.04.2021 i Gjøkvegen 18, Br.dal kl. 11.00

 

Kåre Opheim

referent