Styremøte i Seniordans Norge, region Hedmark 12.1.22

 

Til stede: Ingrid M. Tuko, Kåre Opheim, Willy Lindemark, Solfrid Strønen og utdanningsleder Asta Opheim. Via Zoom deltok Jon Holm Lillegjelten og Torill Wardenær.

Sak 1/22: Referat fra sist møte godkjent.

Sak 2/22: Årsmøtet.

  1. Styret foreslår Willy Lindemark som møteleder, Kåre som kan være til hjelp i forbindelse med ev deltagelse via zoom.
  2. Styret foreslår Nils Slapgård som referent. Solfrid kan referere fra gruppeledermøtet etterpå.
  3. Årsmelding godkjent. Solfrid retter opp småfeil, og sender til Kåre som videresender til gruppene.
  4. Kåre gikk gjennom regnskap og budsjettforslag. Bankbeholdning pr 1.1.22: 128168,35
  5. Deltagelse på årsmøtet. Hver gruppe kan delta med to representanter. Flere kan møte, men de må da betale fullt for mat og egen reise, og har ikke stemmerett. De gruppene som ikke sender representanter til møtet, har mulighet til å delta via Zoom. Pr i dag er det påmeldt 11 deltakere, + styret, men noen er fortsatt usikre.
  6. Foreløpig er det planlagt to kurs: Linedans 22.1.22 i Hamar og Rounds 5.2. i Hamar. Begge kursene er annonsert i Gladringen.
  7. Ingrid setter opp lista og deler ut på Årsmøtet.

Sak 3/22: Willy har gått gjennom vedtektene, og har forslag til en del endringer. Han renskriver et utkast og legger frem for årsmøtet.

Sak 4/22: Finne tre personer til valgkomiteen. Flere aktuelle som skal spørres…..

 

Møtet hevet kl 12.40.

Nytt møte 15.2. kl 11.30 hos Willy Lindemark, Prestbergveien41, 2120 Sagstua

 

Ref Solfrid S S.