Gruppeledermøte SN Region Hedmark

Gruppeledermøte 9.2.22 Region Hedmark

 

På spørsmål om hva som skjer i gruppene og hva som er tenkt skal skje fremover, ble det svar som følger:

Koppang, Stor-Elvdal:  Har danset hele høsten med pinner. Er kommet godt i gang igjen i januar i år. Har planer om  arrangement for sykehjemsbeboere 2.6.22, vil søke støtte fra “Frivillighetens år” og “Den kulturelle spaserstokken”.  Det kan  også samarbeides med f eks lokale kor, og søke kommunen om støtte til arrangement/rekrutteringskvelder.

Huggal, Odalen: Har vært aktiv med dans hele høsten, og er godt i gang igjen nå.

Velferden, Hamar: På høsten ble det startet opp 4 grupper:  Høyvanggruppa, Begynnerkurs i seniordans, Linedans og Seniordans. Til to av gruppene var det lite fremmøte, de ble avsluttet etter bare 4 danseøkter. LInedansen og seniordansen fortsatte hele høsten, og er begynt igjen nå etter nyttår.

Buttekvern, Brumunddal: Er opptatt av å få med flere, og etterlyser ideer til hva vi kan gjøre for å oppnå det!?

Vi må reklamere! Ha visningskvelder! Hva med pauseinnslag i “skal vi danse”, vise at vi kan danse hele livet! Kan søke om tilskudd fra “frivillighetens år”. Oppfordring fra utdanningsleder: Finn på noe!!