Hei alle gruppeledere

Vi må dessverre avlyse årsmøte for SN-Region Telemark den 05.02.2021.
Dette pga. korona restriksjoner.
Det samme gjelder for danseledersamlingen.

Ny dato for årsmøte er satt til 19.03.2021 kl.13.30 på Furuheim Grendehus.

Når det gjelder samling i Vrådal, kan den forhåpentligvis
arrangeres til høsten, men det kommer vi tilbake til.

Hold dere friske!
Hold motet oppe!
Det går mot lysere tider!