Årsmøte for Seniordans Norge – Region Telemark

Årsmøte vil bli avholdt fredag 5 februar 2021.
Sted: Furuheim Grendehus, Furuheimvegen 2, Skien
Tid: kl. 13.30