Retningslinjer og arbeidsoppgaver for DMU (dans og musikkutvalget)

Utvalget DMU (Dans og musikkutvalget) fordeler oppgavene seg imellom som fagansvarlig dans, utdanningsansvarlig og ansvar for kommunikasjon og sekretærarbeidet, herunder referater og informasjon til styret, i SN og daglig leder. Leder i DMU velges innen DMU.

Retningslinjer og arbeidsoppgaver for DMU

Utvalget DMU (Dans og musikkutvalget) fordeler oppgavene seg imellom som fagansvarlig dans, utdanningsansvarlig og ansvar for kommunikasjon og sekretærarbeidet, herunder referater og informasjon til styret, i SN og daglig leder. Leder i DMU velges innen DMU.

Medlemmene i DMU engasjeres av styret for 2 år.

Oppgaver:

  • Arrangere utdanningsleder-treff.
  • Engasjere og utdanne utdanningsledere og ha nært samarbeid med disse. Kontraktene for utdanningsleder sendes ut fra kontoret etter liste fra DMU.
  • Lage innlegg og informasjon for Gladringen.
  • Forberede og utarbeide og produsere nye kurs.
  • Utarbeide materiell og produksjon til kurs, i produksjon av kurs menes utforming av danser, valg av musikk, eventuelt filme og danse inn dvd.
  • Møter i DMU holdes der det til enhver tid er hensiktsmessig, og det henstilles til bruk av telefon, e- post og eventuelt møter på Zoom.
  • Styreleder, daglig leder og regnskapsfører holder DMU oppdatert på kostnader i.f.t. budsjett.
  • Alle nye aktiviteter skal godkjennes av styret før oppstart produksjon, både kostnader og innhold.
  • DMU har anledning til å benytte ekstern hjelp der hvor dette er nødvendig, f.eks. til oversetting og internasjonal kontakt. Delta på aktiviteter i regi Seniordans Norge.
  • Leder i DMU møter på styremøter ved behov.