GODT NYTTÅR!

DMU (danse- og musikkutvalget) vil ønske alle gode dansevenner et riktig godt nytt år.

DMU (danse- og musikkutvalget) vil ønske alle gode dansevenner et riktig godt nytt år. Vi vil ha et år fylt med mye danseglede. Enn så lenge har vi noen anbefalte, nasjonale retningslinjer å forholde oss til, men det betyr ikke at vi ikke kan danse.  Vi trenger dansen både fysisk og psykisk. Det gjelder å være kreative. Vi har så mange flotte og flinke danseledere som står på rundt om i landet vårt, og da er det mulig å holde aktiviteten oppe. Er gruppa for stor i forhold til anbefalt antall, så kan en dele den opp og ha flere økter med dansing. Det er gjerne flere danseledere i gruppene, og det er viktig at alle instruerer og fordeler oppgavene. Er noen engstelige for om de kan danse, så er det enkelt å ta en telefon til kommunelegen for å få råd og støtte.

Det er pr. i dag anbefalt 1-meters avstand. Vi er jo så heldige å ha linedance, og den er spesielt godt egna å bruke. Det er også nytt kurs i linedance for nybegynnere dette halvåret. Det er bare å melde seg på.

Til informasjon vil vi opplyse om at Månedens Dans ikke lenger blir lagt ut her på hjemmesida, men blir sendt ut til registrerte grupper i Seniordans Norge. Gruppelederen sender videre til medlemmene.

Stå på folkens😊 Bente – Marwell – Gunn