MVA KOMPENSASJON !

Hvert år kan frivillige organisasjoner søke om kompensasjon for noe av mva. de har betalt foregående år.  Regioner og dansegrupper kan sende inn regnskapet for foregående år.

MVA KOMPENSASJON!

Hvert år kan frivillige organisasjoner søke om kompensasjon for noe av mva. de har betalt foregående år.
Regioner og dansegrupper kan sende inn signert regnskap og årsmelding for foregående år.
Resultatregnskapet må være spesifisert med de forskjellige kostnadene og være summert.  Husk at finanskostnader (eksempelvis bankkostnader) ikke skal medregnes så disse må spesifiseres i regnskapet.
Regnskapet må være datert og signert av kasserer og leder samt revisor.
Med det store antallet regioner og dansegrupper vi har må regnskapet oppfylle
ovenstående krav for å komme med i søknaden om mva. kompensasjon fra SN.

Siste frist for å sende inn regnskapet til regnskapsfører Bente Skedsmo er 1. juli 2023.

OBS OBS !! Man må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke.