Viktig info!

Når det gjelder innbetaling av medlemskontingenten for 2021.

Når det gjelder innbetaling av medlemskontingenten for 2021 må dere ikke betale inn før dere får faktura av oss.

Det blir veldig uoversiktlig og ekstra arbeid for oss når innbetalinger kommer før faktura er sendt.

Medlemskontingenten vil bli fakturert i september.

Kontoret