Rekruttering – medlemmer/ danseledere

Fra styremøte den 20. juni sak. 34/23

Innspill for rekruttering av nye medlemmer:

  • Styret anbefaler lagene å lage lokale informasjonsark, gjerne tilpasset utfra mal utsendt regionlederne etter landsmøtet, og legge ut kopier på legekontor, bibliotek, nærbutikker m.v. Arkene kan legges ut i postkasser i nærmiljøet, og allerede medlemmer kan få noen eksemplarer til utdeling blant sine bekjente.
  • Bladet Vi over 60 kan tipses, og lage en sak på oss.
  • – og ukebladet Hjemmet.
  • Samme med bladet Pensjonisten og Norge Rundt (på NRK1).
  • Når tv-kanalene har reklamefri dager (noen få dager i året, rundt religiøse høytider), kan man likevel få vist reklame for ideelle og ikke-kommersielle organisasjoner.
  • Hva med å inngå et samarbeid med andre dansegrupper? Swing, linedans osv. Slå dere sammen, lær av hverandre.
  • Samle dere, i lokallaget og gjerne sammen med andre danselag i nærområdet, og vis dere fram der det er andre folk. Sett på musikk, dans og smil. Si: Kom og dans med oss, vi ønsker flere velkommen.
  • Lokallagene må gjerne legge ut dansesnutter fra treffene sine på Facebook, Instagram og andre sosiale medier – men husk å vise fram at vi har det trivelig der. Det er lov å ikke kunne alle trinnene, men likevel smile og ha det fint i lag.
  • NB: Husk å innhente tillatelse til publisering fra alle som blir fotografert eller filmet! Det er ulovlig å legge ut bilder/ filmer av gjenkjennbare personer uten deres samtykke.