Ny informasjon

På styremøtet  10.09.20 ble det vedtatt at all kursvirksomhet i egen regi blir innstilt for hele høstsemestret.

Når det gjelder danseøvinger så gjelder fortsatt det samme som siste orientering fra oss, og anbefalinger fra FHI

  • Ta kontakt med den lokale smittevernlege/smittevernråd i din kommune
  • Line Dance og sittedans kan gjennomføres med de smitteverntiltak som kreves
  • Koronatilpassede danser med pinner  (Her er det veldig viktig med spritvasking)
  • Det oppfordres til sosialt samvær der dans ikke kan gjennomføres.
  • Husk minst 1 meter avstand
  • God hånd og hostehygiene
  • Ved symptomer/ dårlig form, hold dere hjemme og kontakt lege.