Mens vi venter …

Vi venter alle på å få danse igjen, og ikke minst savner vi det sosiale samværet som dansen gir.

Mens vi venter …

Vi venter alle på å få danse igjen, og ikke minst savner vi det sosiale samværet som dansen gir. Materiell til julekalenderdansene er klart. Et fint hefte med dansebeskrivelser, og tenk … en cd følger med som en bonus. Interessen for materiellet er stor. Etter informasjon på hjemmesiden her, tok det bare et par dager før hele første opplag var utsolgt. Nytt opplag er allerede klart. Det er tilgjengelig for alle, ikke bare danseledere, og kan bestilles fra kontoret for kr 60,-: randi@seniordans.org eller tlf: 95 41 24 80.

DMU har en tanke om at julekalenderdansene vil være et friskt pust i ventetida vår. Vi oppfordrer alle til å lese beskrivelsene, øve hjemme og være klar til vi snart kan danse igjen. I mellomtiden blir regionledere sammen med danseledere oppfordra til å samle danserne til sosialt samvær. Skriv er sendt med tips om hvordan det kan gjøres, og vi håper det kan gjennomføres fra 1. mars hvis de nasjonale restriksjonene tillater det, jfr. Produktbeskrivelse lagt ut her på hjemmesida 28. januar. Regionlederne kjenner sine dansegrupper og kan være med å støtte og inspirere gruppene til og møtes. Fram til alle kan være med å danse, så kan f.eks. to danseledere vise danser for gruppa, både med og uten musikk, mens deltakerne kan følge med i beskrivelsene samtidig som de får se dansen. Det er mye læring i det og kan være et foreløpig alternativ. Alle kan ha med sin egen kaffe og mat. Det sosiale er svært viktig for å holde gruppene sammen. Vi må passe på og ta vare på hverandre.

Studieforbundet Kultur og Tradisjon betrakter slike samlinger som kurs og gir derfor full støtte. Det kan være et godt bidrag til å styrke gruppene sin økonomi når kurs, treff og aktiviteter igjen skal gjennomføres.

Vi har venta lenge nå, mye lengre enn vi både håpet og trodde. Gleden ved dansen er så stor at vi fremdeles holder motivasjonen oppe. Vi har bedre dansetider i vente😉

 

DMU