Medlemskontingent 2023

Medlemskontingenten til SN for 2023/ pr. medlem  kr 300,-

Vi ber om at denne ikke blir betalt inn før dere har mottatt faktura fra oss!