Medlemskontingent 2024

Medlemskontingenten til SN for 2024 er kr 400,- pr. medlem

Vi ber om at denne ikke blir betalt inn før dere har mottatt faktura fra oss!