Medlemskontingent 2022

Medlemskontingenten til SN for 2022 pr. medlem  kr 300,- + 25 kr pr. medlem i Gramo avgift.

Vi ber om at denne ikke blir betalt inn før dere har mottatt faktura fra oss!