Medlemskontingent 2024

Medlemskontingenten til SN for 2024/ pr. medlem  kr 400,-

Vi ber om at denne ikke blir betalt inn før dere har mottatt faktura fra oss!