Kursvirkssomhet for Seniordans Norge

På styremøtet  05.01.21 ble det vedtatt at all kursvirksomhet for SN sentralt blir innstilt til 15. mars 2021

På styremøtet  05.01.21 ble det vedtatt at all kursvirksomhet for SN sentralt blir innstilt til 15. mars 2021
Det blir nytt styremøte i midten av februar, og styret vil da ta en videre vurdering på kursene.
Vi håper alle på å komme i gang igjen i løpet av våren, så hold motet oppe:)

Alt blir bra!