Informasjonsbrosjyre

Fin gratis brosjyre om Seniordans Norge. (Ved bestilling på over 25 stk. kommer porto i tillegg.)
Bestilles i vår nettbutikk. Eller på epost til randi@seniordans.org / toril@seniordans.org