Info fra Studieforbundet kultur og tradisjon.

Studieforbundet har nytt søknadssystem for å søke kursstøtte. Kursportalen skal brukes for alle kurs fra og med 2021.

Studieforbundet har nytt søknadssystem for å søke kursstøtte. Kursportalen skal brukes for alle kurs fra og med 2021.

Innloggingen skjer fra samme sted på nettsida www.kulturogtradisjon.no som før. Hvert lag får sitt “rom” og administrerer sine egne kurs. Enkel bruksanvisning er lagt ut på innloggingssiden, og trenger dere hjelp så ta kontakt på epost: post@kulturogtradisjon.no eller telefon 61 21 77 50

Innlogging: Dere logger dere på den nye søknadsportalen med ID-porten. Den første som logger inn som sitt lag, henter opp informasjon fra Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. (Om dere finner feil på informasjon der, så må dere rette det i Frivillighetsregisteret. Studieforbundet forholder seg bare til den som er kontaktperson så om det er feil i informasjonen så gjør ikke det noe for kurssøknaden.)

Hvert lag får sitt eget «rom» og bestemmer hvem som skal ha tilgang dit. Den første som logger seg inn blir godkjent av Studieforbundet og blir Organisasjonsadministrator. Eventuelle andre som skal ha tilgang godkjenner Organisasjonsadministrator. Dere kan bytte Organisasjonsadministrator selv.

Søke kursstøtte: Dere søker støtte inne i Kursportalen, registrerer frammøte og sender inn rapport med utgifter. Alt skjer inne i Kursportalen. Dere skal altså ikke lenger sende skjema til Studieforbundet. Meldinger mellom dere og Studieforbundet kan også skje inne i Kursportalen.

Dere trenger kanskje et skjema som danseleder fører frammøte på og leverer til den som fører frammøte inne i Kursportalen. Nå kan dere bestemme hvordan dette skjemaet skal være selv. Dere kan laste ned en excel-liste over deltakere inne i Kursportalen når dere har lagt inn deltakerne der. Men det vil også bli mulig å laste inn blanke skjema fra statistikksiden om kort tid.

På nettsiden ligger det en enkel brukerveiledning for innlogging og en for søknad og rapport. Men det er også mye informasjon inne i Kursportalen om hvordan dere skal fylle ut.

Den nye søknadsportalen er et samarbeid mellom VOFO (Voksenopplæringsforbundet) og sju studieforbund.
Vi håper dere som er kursarrangører blir fornøyd og får god nytte av det nye systemet. Kom gjerne med tilbakemeldinger!

 

Kursstøtte

Alle organisasjoner som er medlem av et studieforbund kan søke om støtte for å gjennomføre kurset sitt. Seniordans Norge og dermed alle seniordanslag, er medlem av Studieforbundet kultur og tradisjon, og søker kursstøtte der. Rammebetingelsene for kursstøtte bestemmes av Lov om voksenopplæring og forskriftene, og endres derfor når disse endres. Styret i hvert studieforbund bestemmer hvor stort tilskudd som kan gis.

Krav som må oppfylles
• Søknad om kursstøtte må sendes før kurset starter.
• Kurset må være på minst 4 timer.
• Minst 4 deltakere med 75% frammøte. (Kurslærer/instruktør kan være en av de fire)
• Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan. Studieforbundet kultur og tradisjon har ferdige studieplaner for seniordans, så dere velger den som passer best av dem.
• Kurset må være åpent for alle
.

Satser i 2021

Fram til sommeren gis det ekstra tilskudd på grunn av den vanskelig situasjonen med Korona. Tallene i parentes gjelder fram til sommeren.
Kurs med lærer: 100 (125) kroner per time i tilskudd.

Timer uten lærer: (når kurset har timer med og uten lære i samme kurs):40 (50)kroner per time

Kurs uten lærer/studiering uten lærer: 500 (1000) kroner (uavhengig av timetallet og uten krav om dokumentasjon av utgifter)