Info fra kontoret

Det har i dag 16.02.21 vært styremøte

Seniordans Randi

Det har i dag 16.02.21 vært styremøte, og det ble vedtatt på dette møtet at:

Alle ordinære kurs for SN sentralt, våren 2021 blir avlyst. Ekstraordinære kurs kan eventuelt arrangeres dersom smittesituasjonen lokalt tillater det.

Datoen for innrapportering av medlemmer er 31. mars 2021, men da denne datoen er vanskelig for noen, er absolutt siste frist for innmelding av medlemmer satt til 30. aug. 2021 pga koronasitasjonen.

Randi A. Grønbakken
Daglig leder
Seniordans Norge