Info ang. konto og utbetalinger

Styret i SN anbefaler regionene å påse at alle dansegrupper er innregistrert i Brønnøysund.


For å få utbetaling av kontingent refusjon og evt. mva. kompensasjon så kan ikke bankkonto stå på en privat person. Det må være en egen bankkonto i gruppens navn.

Seniordans Norge foretar ikke utbetalinger til private kontoer.