Frist for rapportering av medlemmer for 2022

Når det gjelder dato for innrapportering

Når det gjelder dato for innrapportering av medlemmer så er den utsatt til 15. mars. 2022.

Daglig leder Randi A. Grønbakken
randi@seniordans.org