Seniordans Norge

Seniordans, hva er det?

Seniordans Norge er en betegnelse for et dansetilbud som gis over hele landet i regi av Seniordans Norge, som er en frivillig landsdekkende organisasjon. Seniordans har som mål å bedre fysikken og bedre den mentale tilstanden for deltakerne og bygge det sosiale nettverket mellom folk. Over 10 000 personer er i dag med i seniordansens grupper i Norge.

Mer om Seniordans Norge ⟶

Vår historie og utvikling

Norsk seniordans har utviklet seg langsomt i løpet av de siste 20 år. Danskfødte Jytte Karlsson ble drivkraften med sin reisevirksomhet landet rundt. Dansen kom til Norge via Sverige og Danmark, men kommer opprinnelig fra Tyskland. Nå danses den i mange europeiske land og i hele Norden, noe som gir seg utslag i regelmessige internasjonale samlinger.

Mer om vår historie ⟶

Siste nytt fra alle regioner

29 mars
Region: Hedmark

Årsmøte SN region Hedmark

SENIORDANS NORGE, REGION HEDMARK. PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET 2021.   ÅRSMØTE PÅ FORSTMANN, ELVERUM TORSDAG 25.02.21, KLOKKA 1100. SAK 1: OPNING: Velkomstord ved Ingrid M. Tuko. ... Les artikkel ⟶

25 mars
Region: Hedmark

Styremøte i SN Region Hedmark22.03.2021

Styremøte i Seniordans Norge, region Hedmark 22.03.2021   Følgende var tilstede: Ingrid M. Tuko, Kåre Opheim og utdanningsleder Asta Opheim. John H. Lillegjelten og Torill ... Les artikkel ⟶

22 mars
Region: Vestfold

Styremøte i Seniordans region Vestfold

Nytt fra regionens styremøte 15.Mars 2021: ÅRSMØTE                                      ... Les artikkel ⟶

8 mars
Region: Hedmark

Styremøte SN region Hedmark 25.02.2021

Styremøte i  Seniordans Norge, region Hedmark, 25.2.21 Tilstede: Ingrid Maurstad Tuko, Kåre Opheim, Willy Lindemark, Solfrid Sofia Strønen, Jon Holm Lillegjelten ( på zoom), og ... Les artikkel ⟶

1 mars
Region: Hedmark

SN Region Hedmark gruppeledermøte 25.02.2021

SN Region Hedmark Gruppeledermøte 25.2. Avholdt Forstmann, Elverum Ved spørsmål om aktivitet som har vært til nå, og hva som kan tenkes fremover, ble det ... Les artikkel ⟶

Se flere nyheter her

Bli en seniordanser du også!

Seniordans Norge er spredt rundt over hele landet i mange regioner. Ved å kontakte forbundskontoret får du vite hvilken region og hvilke dansegrupper som kan være aktuelle for deg. Medlemskontingenten i Seniordans Norge for 2021 er pr. medlem kr.300.- Medlemmene våre vil også få medlemsbladet Gladringen 2 ganger i året.

Ta kontakt for mer informasjon ⟶