Organisasjon

Seniordans Norge er en betegnelse for et dansetilbud som gis over hele landet i regi av Seniordans Norge, som er en frivillig landsdekkende organisasjon. Seniordans har som mål å bedre fysikken og bedre den mentale tilstanden for deltakerne og bygge det sosiale nettverket mellom folk. Over 6 500 personer er i dag med i seniordansens grupper i Norge. Medlemskontingenten i Seniordans Norge for 2024 er pr. medlem kr.400.- Medlemmene våre vil også få medlemsbladet Gladringen (digitalt)2 ganger i året.

Hva er norsk seniordans?

Noen som tar noen forsiktige skritt på dansegulvet og synes det er greit å komme på en ukentlig dans med likesinnede? Ja, kanskje det også. Men Seniordans er i tillegg så mye, mye mer.

Seniordans gir utfordringer på alle områder: bedrer fysikken, den mentale tilstand og framfor alt: den bygger sosiale nettverk! For hva kan en danseform være som har fenget tusener av personer her i Norge og gått som en farsott over det ganske land – uten en eneste kampanje. Bedre forebyggende helsearbeid finnes neppe!

Hva er det som gjør seniordans så attraktiv?

Det er selve dansen med alle dens variasjoner! Men også det sosiale livet den fører med seg. Her kan du gå uten partner, danserne markeres som rød eller blå. Du får utfordret din konsentrasjonsevne, du får bedret din fysikk og din mentale tilstand.

Du behøver ingen forkunnskaper for å bli seniordanser. Velutdannede danseledere sørger for god og lettfattelig instruksjon tilpasset målgruppen, og her finnes ingen prestasjonskrav. Her er trivsel og glede langt viktigere, smilet og latteren er aldri langt unna.

Seniordans Norge (SN) gjør en stor og samfunnsnyttig jobb. Organisasjonen har et profesjonelt utdanningssystem for danseledere som gjør det mulig å gi likt tilbud over hele landet. I seniordans har folk i alle aldre funnet en aktivitet og en samværsform som også internasjonalt har fått høy anseelse med sitt lavterskeltilbud.

Inaktive har kommet opp av sofaen, de med ensomhet og depresjon har fått et tilbud de med all tydelighet verdsetter. SNs målsetting var at alle kommuner i landet skulle få tilbud om seniordans innen 2014.
Det er vi godt i gang med, takket være midler fra Gjensidigestiftelsen. Kommunene er i ferd med å komme på banen. Ikke minst finner de det verdifullt å få et fullt ferdig system og opplegg i det forebyggende helsearbeid når den nye samhandlingsreformen skal settes ut i livet.
For bonusen ved å danse? Friskere, sprekere og gladere eldre som sparer samfunnet for millioner ved utsettelse av sykehjems behov og offentlig omsorg. 

Historie og utvikling

Norsk seniordans har utviklet seg langsomt i løpet av de siste  tiår. Danskfødte Jytte Karlsson ble drivkraften med sin reisevirksomhet landet rundt.

Dansen kom til Norge via Sverige og Danmark, og den kommer opprinnelig fra Tyskland. Nå danses den i mange europeiske land og i hele Norden, noe som gir seg utslag i regelmessige internasjonale samlinger.

Danseprogrammene utveksles og gir basis for felles utøvelse. Ingen behøver å frykte å gå trøtt på danseprogram: i Norge har vi tilgang på over 300 ulike danser!

Seniordansen viste å treffe sitt publikum da forbundet ble startet i 1994. Fra den første lille dansegruppe som ble startet på Ski i 1994, har den utviklet seg eksplosivt. I dag er ca 7.000 medlemmer fordelt på ca 350  dansegrupper spredt utover hele landet: fra det ytterste øysamfunn til de innerste daler.

Det spesielle ved dansens utvikling, er at det hittil ikke har vært noen organisert virksomhet for å nå disse tallene. Danserne har kommet av seg selv, etter “munn-til munn”-metoden.

Ettersom pågangen ble så stor, ble det behov for en effektiv administrasjon. Denne er lagt til Moelv og daglig leder er Randi A. Grønbakken.

Lillehammer har også vært arenaen for mange vellykkede landsstevner. Seniordans Norge gir ut eget digitalt medlemsblad, “Gladringen”  2 ganger i året.

Styreleder i Seniordans Norge er Kjell Eftedal.

Seniordans Norge har også ett dans og musikkutvalg (DMU) som  ledes av Gunn Øygard.

Den siste tid har forbundet vært aktivt overfor offentlige myndigheter og tilbudt samarbeid i det forebyggende helsearbeid for eldre med sitt tilbud om seniordans.

Dette har resultert i et pilotprosjekt for utbredelse av norsk seniordans rettet mot fire kommuner i Hordaland som Helsedirektoratet ga midler til.

At norsk seniordans har fått stor anerkjennelse for sitt samfunnsbyggende helsearbeid, vises ved at Gjensidigestiftelsen har bevilget 2 mill. kroner til opprettelse av seniordans i de kommuner som ikke før har dette tilbudet.